File de istorie

FILE DE ISTORIE, proiect  finanțat de Primăria Municipiului Tulcea al cărui beneficiar este Asociația PRO NOVIODUNUM Tulcea

Un proiect finanțat din bugetul local al municipiului Tulcea pe anul 2013, în baza legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind  regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Scopul proiectului: Creșterea gradului de conștientizare a elevilor si a comunității locale cu privire la patrimoniul cultural local si național, precum si dezvoltarea spiritului de consumatori a tinerilor.

Obiectivele proiectului:

O1 – Dezvoltarea cu 20% a  spiritului de consumatori de cultura al elevilor ce provin din unități de învățământ din municipiul Tulcea.

O2 – Cultivarea sensibilității fata de protejarea si promovarea patrimoniului cultural dobrogean a elevilor din mediul urban.

O3 – Popularizare şi valorificare ştiinţifică a cercetărilor istorice şi arheologice din municipiul Tulcea, în rândul specialiştilor şi a publicului;

O3 – Stimularea  cu 20% a interesului elevilor cu vârste cuprinse intre 9-16 ani din municipiul Tulcea pentru cunoașterea patrimoniului cultural, prin vizitarea muzeelor.

O4– Crearea unor rețele școlare de promovare a educației culturale prin protejarea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural.

O5- Apropierea specialiștilor din muzeu de elevi de diferite vârste, utilizând metode de învățare non-formala.

O6-Imbunatatirea accesului si a participării tinerilor din medii sociale dezavantajate la cunoașterea patrimoniului cultural si a metodelor de cercetare, conservare, valorificare.

Grupuri ţintă, beneficiari: direcți: 300 de elevi din școlile tulcene; 20 cadre didactice;

Indirecți: părinți, cadre didactice ale școlilor implicare in proiect, reprezentanți ai comunității locale, autorități publice locale si județene, turiști, specialiști din domeniul arheologiei din Dobrogea și din țară.

Activitati: Prietenii arheologie, Module culturale educationale, Arta si Istorie

Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor acestuia:

Proiectul s-a bucurat de o buna mediatizare în presa locală:

Rezultate si impactul proiectului :