File de istorie

File de istorie

FILE DE ISTORIE, proiect  finanțat de Primăria Municipiului Tulcea al cărui beneficiar este Asociația PRO NOVIODUNUM Tulcea

 

Un proiect finanțat din bugetul local al municipiului Tulcea pe anul 2013, în baza legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind  regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Scopul proiectului: Creșterea gradului de conștientizare a elevilor si a comunității locale cu privire la patrimoniul cultural local si național, precum si dezvoltarea spiritului de consumatori a tinerilor.

Obiectivele proiectului:

O1 – Dezvoltarea cu 20% a  spiritului de consumatori de cultura al elevilor ce provin din unități de învățământ din municipiul Tulcea.

O2 – Cultivarea sensibilității fata de protejarea si promovarea patrimoniului cultural dobrogean a elevilor din mediul urban.

O3 – Popularizare şi valorificare ştiinţifică a cercetărilor istorice şi arheologice din municipiul Tulcea, în rândul specialiştilor şi a publicului;

O3 – Stimularea  cu 20% a interesului elevilor cu vârste cuprinse intre 9-16 ani din municipiul Tulcea pentru cunoașterea patrimoniului cultural, prin vizitarea muzeelor.

O4– Crearea unor rețele școlare de promovare a educației culturale prin protejarea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural.

O5- Apropierea specialiștilor din muzeu de elevi de diferite vârste, utilizând metode de învățare non-formala.

O6-Imbunatatirea accesului si a participării tinerilor din medii sociale dezavantajate la cunoașterea patrimoniului cultural si a metodelor de cercetare, conservare, valorificare.

Grupuri ţintă, beneficiari: direcți: 300 de elevi din școlile tulcene; 20 cadre didactice;

Indirecți: părinți, cadre didactice ale școlilor implicare in proiect, reprezentanți ai comunității locale, autorități publice locale si județene, turiști, specialiști din domeniul arheologiei din Dobrogea și din țară.

Activitati: Prietenii arheologie, Module culturale educationale, Arta si Istorie

Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor acestuia:

Proiectul s-a bucurat de o buna mediatizare în presa locală:

Rezultate si impactul proiectului :

 • Protejarea si menținerea patrimoniului cultural pentru posteritate;
  • Creșterea interesului elevilor, a reprezentanților comunitatii locale fata de cunoasterea patrimoniului cultural material de la nivel local, regional si national;
  •  Adecvarea ofertei culturale la solicitările si nevoile publicului;
  • Atragerea unor noi categorii de public, creșterea audientei, fidelizarea publicului, calitatea si diversitatea serviciilor oferite;
  • Realizarea unor produse culturale menite sa conștientizeze importanta protejării si promovării patrimoniului cultural dobrogean;
  • Apropierea intre specialiști si tineri prin intermediul educației muzeale;
  •  Dezvoltarea experientei in implementarea unui proiect cu finantare  ;
  • transferul de cunostinte in implementarea unui proiect cu finantare ;
  • invatarea si implementarea unui plan de proiect;
  • diversificarea experientei acumulate in activitatea de baza;
  • perfectionarea profesionala;
  • folosirea rezultatelor proiectului ca pe un exemplu de buna practica in activitatea muzeala;
  • cunoașterea patrimoniului cultural dobrogean de către public.
  • Creșterea interesului elevilor si a comunitatii locale fata de importanta protejarii si valorificarii patrimoniului cultural national prin acumularea de cunostinte privind arheologia, metodele si mijloacele folosite in cercetare de catre specialistii din arheologie, modalitati concrete de protejare a patrimoniului cultural national.
  • Realizarea de tipărituri: mape, afise, invitatii, flayer;
  • ·         1 lansare de carte Dacia. Razboaiele cu Romanii. Sarmizegetusa, autor graficianul Radu Oltean;
  • Realizarea de activități cultural educaționale cu elevii din unitățile școlare tulcene.