Istoria retrăită, ediția a II-a (2017)

Istoria retrăită, ediția a II-a (2017)

Scop: Promovarea imaginii orașului Tulcea, păstrarea și promovarea patrimoniul cultural și tradiției culturale a orașului, prin organizarea unor evenimente inedite, de tip reenactment, ca modalitate de a experimenta istoria.

Obiectiv general: Recrearea cât mai fidelă a unor fragmente din viața cotidiană, civilă și militară a lumii dacice și romane.

Obiective specifice:

 • O1 – Evidenţierea rolului jucat de oraş în istoria locală și naţională;
 • O2 – Sensibilizarea comunității locale tulcene cu scopul de a redescoperii orașul Tulcea, prin reevaluarea potenţialului său cultural.
 • O3- Familiarizarea publicului larg cu istoria antica prin intermediul reenactment-ului.
 • O4 – Creșterea nivelului de informare a elevilor, studenților, publicului larg și autorităților locale cu privire la valorile tradiției, istoriei, științei.

 

Grupurile tinta ale proiectului cultural: comunitatea locală, 10 copii din centrele de plasament, cel puțin 250 de elevi/tineri din județul Tulcea, voluntarii Asociației Pro Noviodunum, publicul larg.

Durata derulării proiectului:  19 mai 2017- 30 septembrie 2017

Activităţile proiectului:

 1. Activitatea 1: Managementul proiectului
 2.  Activitatea 2: Informare și publicitatea
 3. Activitatea 3: Istoria retrăită
 4. Activitatea 4: Micul etnograf
 5. Activitatea 5: Evaluarea activităților proiectului

 

Partenerii proiectului : Asociația Culturală ”Tomis” Constanța, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea

 

Rezultatele proiectului:

 • Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural și al orașului Tulcea pentru generațiile următoare;
 • Creșterea interesului elevilor, a reprezentanților comunității locale, a turiștilor fata de patrimoniul cultural si valorificarea prin intermediul unor reconstituiri istorice.
 • Realizarea unor produse culturale menite sa conștientizeze importanta protejării si promovării patrimoniului cultural nord dobrogean;
 • Cunoașterea patrimoniului cultural-istoric dobrogean de către public.
 • Protejarea si menținerea patrimoniului cultural pentru posteritate;
 • Creșterea interesului elevilor, a reprezentanților comunității locale fata de cunoașterea patrimoniului cultural de la nivel local, regional si național;
 • – produse: un website al proiectului, flyere, afiș, eveniment cultural;
 • – 1 film de promovare proiect;
 • -250 de elevi prezenți la activitatea de reenactment;
 • -20 de reenactori;
 • -10 copii din centre de plasament din Tulcea;
 • -fotografii de la activitățile culturale;

Echipa de proiect

 • Manager proiect: dr. Aurel –Daniel Stănică
 • Membru în echipa de proiect: Daniela Stănică
 • Specialist IT: Liviu Hariton
 • Responsabil financiar: ec. Iolanda Boșneag

 

Apariții în media: