Istoria retrăită, ediția a III-a (2018)

Istoria retrăită, ediția a III-a (2018)

Scop: Promovarea imaginii orașului Tulcea, păstrarea și promovarea patrimoniul cultural și tradiției culturale a orașului, prin organizarea unor evenimente inedite, de tip reenactment, ca modalitate de a experimenta istoria.

Obiectiv general: Redarea unor momente istorice, educarea comunității, şi în special a elevilor/tinerilor, în spiritul și respectul valorilor trecutului față de tradițiile militare, de cunoaştere a momentelor importante ale istoriei locale şi naţionale, a aspectelor cotidiene ale vieţii ostăşeşti, omagierii militarilor şi civililor, care în momente dramatice ale istoriei şi-au făcut datoria faţă de patrie, precum și recrearea cât mai fidelă a unor momente din viața cotidiană, civilă și militară a lumii dacice și romane.

Obiective specifice:

 • O1 – Evidenţierea rolului jucat de oraş în istoria locală și naţională;
 • O2 – Sensibilizarea comunității locale tulcene cu scopul de a redescoperii orașul Tulcea, prin reevaluarea potenţialului său cultural.
 • O3- Educarea elevilor în spiritul cunoașterii şi respectării evenimentelor şi
 • faptele înaintaşilor noştri, cu scopul manifestării respectului față de istorie și identitatea națională, în contextul aniversării Centenarului Marii Uniri.
 • O 4 – Formarea în rândul elevilor a sentimentului de apreciere, respectare și promovare a valorilor autentice, românești, precum și conştientizarea că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului.
 • O5- Familiarizarea publicului larg cu istoria antica prin intermediul reenactment-ului.

Grupurile tinta ale proiectului cultural: peste 2500 de participanți la activitățile de reenacment organizate cu ocazia evenimentului ”Noaptea Muzeelor”, comunitatea locală, 10 copii din centrele de plasament, cel puțin 250 de elevi/tineri din județul Tulcea, voluntarii Asociației Pro Noviodunum, publicul larg.

Durata derulării proiectului:  1 mai 2018 – 30 noiembrie 2018

Activităţile proiectului:

 1. Managementul proiectului
 2. Informare și publicitatea
 3. Istoria retrăită. Onor la centenar
 4. Armata română prin ochii copiilor
 5. Pe Dunăre, de la izvoare la vărsare
 6. Evaluarea activităților proiectului

Partenerii proiectului : Asociația Culturală ”Tomis” Constanța, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea

Rezultatele proiectului:

 • Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural și al orașului Tulcea pentru generațiile următoare;
 • Creșterea interesului elevilor, a reprezentanților comunității locale, a turiștilor fata de patrimoniul cultural si valorificarea prin intermediul unor reconstituiri istorice.
 • Realizarea unor produse culturale menite sa conștientizeze importanta protejării si promovării patrimoniului cultural nord dobrogean;
 • Cunoașterea patrimoniului cultural-istoric dobrogean de către public.
 • Protejarea si menținerea patrimoniului cultural pentru posteritate;
 • Creșterea interesului elevilor, a reprezentanților comunității locale fata de cunoașterea patrimoniului cultural de la nivel local, regional si național;

Echipa de proiect

 • Manager proiect: dr. Aurel –Daniel Stănică
 • Membru în echipa de proiect: Daniela Stănică
 • Responsabil financiar: ec. Gheorghe Mihaela

Articole în mass-media: