Istoria retrăită, Ediția I (2016)

Istoria retrăită, Ediția I (2016)

Beneficiar proiect: Asociația PRO NOVIODUNUM

Parteneri: Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea din cadrul  Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea  și Asociația ”6 Dorobanți” București

Finanțator: U.A.T. Municipiul Tulcea

Durata proiectului: 1 Aprilie 2016 – 30 Septembrie 2016

Scopul: Promovarea imaginii orașului Tulcea, păstrarea și promovarea patrimoniul cultural și tradiției culturale a orașului, prin organizarea unor evenimente inedite, de tip reenactment, ca modalitate de a experimenta istoria.

Obiectivele proiectului

 • O1 – Evidențierea rolului jucat de oraș în istoria locală și națională;
 • O2 – Sensibilizarea comunității locale tulcene cu scopul de a redescoperii orașul Tulcea (ex. clădiri de patrimoniu, multiculturalitatea orașului, muzee), prin reevaluarea potențialului său cultural.
 • O3 – Menținerea caracterului multicultural specific al Municipiului Tulcea;
 • O4 – Creșterea nivelului de informare a elevilor, studenților, publicului larg și autorităților locale cu privire la valorile tradiției, istoriei, științei.

Grupuri țintă, beneficiari: Comunitatea locală, elevi/tineri, membrii și voluntarii Asociației Pro Noviodunum, turiști.

Activităţile proiectului:

 • Activitatea  1: Managementul proiectului
 • Activitatea  2: Informare și publicitatea
 • Activitatea 3: Reconstituirea staționării temporare a trupelor (bivuac), din vremea Războiului cel Mare (1916-1918)  –  Regimentul 6 Dorobanţi „Mihai Viteazul”.
 • Activitatea 4: Multiculturalitatea orașului Tulcea prin ochii copiilor.
 • Activitatea 5: Evaluarea activităților proiectului

Rezultate prognozate si impactul proiectului :

 • Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural și al orașului Tulcea pentru generațiile următoare;
 • Creșterea interesului elevilor, a reprezentanților comunității locale, a turiștilor fata de patrimoniul cultural si valorificarea prin intermediul unor reconstituiri istorice.
 • Realizarea unor produse culturale menite sa conștientizeze importanta protejării si promovării patrimoniului cultural nord dobrogean;
 • Cunoașterea patrimoniului cultural-istoric dobrogean de către public.
 • Protejarea si menținerea patrimoniului cultural pentru posteritate;
 • Creșterea interesului elevilor, a reprezentanților comunității locale fata de cunoașterea patrimoniului cultural de la nivel local, regional si național;
 • Realizarea unor produse culturale menite sa conștientizeze importanta protejării si promovării patrimoniului cultural dobrogean (: website al proiectului, flyere, mape, tricouri, eveniment cultural Reconstituirea staționării temporare a trupelor (bivuac), din vremea Războiului cel Mare (1916-1918).

Echipa de implementare:

 • Manager proiect – dr. Aurel-Daniel Stănică;
 • Membru echipă de proiect – Daniela Stănică;
 • Specialist IT – Liviu Hariton;
 • Responsabil financiar – ec. Bogdan Ionuț Baboschi.

Aparitii in media: