Land[Map]. Digitizarea peisajului

Land[Map]. Digitizarea peisajului

Proiectul cultural „Land[Map]. Digitizarea peisajului”, implementat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Asociatia Pro Noviodunum și Asociația Eurocentrica s-a derulat în perioada 12 iulie — 15 noiembrie 2021 și a fost co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.).

În cadrul proiectului nostru cultural, ne-am propus să realizăm o digitizare a siturilor arheologice dobrogene dispărute prin abordări alternative, utilizând metode interdisciplinare, prin care să le facem cunoscute specialiștilor din domeniu, dar și publicului larg.

Prin procesul de digitizare a peisajului, se dorește o conservare digitală a acestuia, o cercetare aplicată și comparativă cu surse cartografice sau imagini satelitare, accesibilitatea online și de oriunde la patrimoniul european.

Digitizarea patrimoniului cultural și natural este un subiect tratat cu mare atenție la nivel național și european, prin care se urmărește atât conservarea și protejarea patrimoniului, cât și promovarea și dezvoltarea acestuia.

Diseminarea rezultatelor noastre se va face sub diferite forme: prin organizarea unei expoziții foto-documentare online, conferințe periodice organizate de membrii echipei, pentru a comunica publicului stadiul proiectului, metodele utilizate și rezultatele acestuia. Pentru a face cunoscute rezultatele cercetării noastre, vom organiza activități muzeale online cu elevii și tineri din județele Tulcea și Constanța.

 • Beneficiar proiect: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea
 • Partener 1: Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța
 • Partener 2: Asociația Eurocentrica
 • Partener 3: Asociația Pro Noviodunum 

Scopul proiectului cultural

Digitizarea siturilor arheologice dispărute, prin abordări alternative, utilizând metode interdisciplinare, prin care se dorește o conservare digitală a peisajului și o cercetare aplicată și comparativă cu surse cartografice sau imagini satelitare.

Obiectiv general:

Aplicarea metodelor și tehnologiilor moderne, precum: utilizarea arheologiei aeriene (drone), cartografia, topografia, baze de date, GIS, geofizică, pentru a digitiza situri arheologice dispărute din Dobrogea.

Obiective specifice:

 1. Îmbunătățirea activității de colectare de date și de monitorizare a patrimoniului cultural imobil.
 2. Îmbunătățirea radicală a calității dar și a cantității de informații privind patrimoniul cultural imobil.
 3. Descoperirea și diseminarea cercetării din domeniul arheologiei specialiștilor din domeniu, dar și marelui public.
 4. Susținerea abordării alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului prin experimentarea celor mai noi tehnici de cercetare în arheologie la descoperirea și cartarea cetăților, fortificațiilor, orașelor, satelor, cimitirelor, fântânilor otomane din Dobrogea și împărtășirea acestei experiențe elevilor/tinerilor care vor înțelege mai bine importanța protejării, conservării și valorificării patrimoniului cultural.
 5. Îmbunătățirea accesului și a participării elevilor/tinerilor din medii de rezidență și sociale diferite la cunoașterea patrimoniului cultural, care contribuie la dezvoltarea de audiență.
 6. Sistematizarea informației istorice și arheologice pentru artefactele digitizate în vederea creării setului de metadate necesar integrării în platforma Europeana și realizarea în viitor a unui muzeu online.

Grupuri tinta si beneficiari

 1. a) Grupurile tinta ale proiectului cultural: specialiști în domeniul arheologiei, muzeologiei, patrimoniului cultural si istoriei, cel puțin 250 de elevi/tineri din județul Tulcea, Constanța, voluntarii Asociației Pro Noviodunum, publicul larg.
 2. b) Beneficiarii directi, indirecti al proiectului cultural: beneficiari direcți: membrii și voluntarii Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, Asociației Pro Noviodunum și Asociația Eurocentrica București; elevi din Tulcea, Constanța, București, publicul vizitator interesat de valorile istorice si de patrimoniu imobil. Beneficiari indirecți: specialiști ai domeniului din mediul național și internațional, comunitatea locala și cea virtuală.

Activitățile proiectului

 • Activitatea 1: Managementul proiectului 
 • Activitatea 2: Informare și publicitatea
 • Activitatea 3: ” Aero Arheologie”
 • Activitatea 4: Organizarea unei expoziții foto-documentare itinerante
 • Activitatea 5:  Organizarea unor activități muzeale adresate elevilor și tinerilor din județele Tulcea și Constanța cu titlul ”Digitizarea și arheologia”.
 • Activitatea 6: Evaluarea activităților proiectului

 Rezultatele proiectului:

 • apariția de articole despre activitățile proiectului și despre rezultatele acestuia pe platforme media online: facebook, bloguri, twitter, agenții de presă online, ziare online care vor asigura și vizibilitatea finanțatorului;
 • organizarea conferințelor de lansare și de închidere a proiectului;
 • organizarea de expoziții itinerante;
 • organizarea activităților muzeale cu titlul ” Digitizarea și arheologia”;
 • organizarea unui workshop cu tema ” Digitizarea și arheologia”
 • numărul de accesări de pe web site-ul proiectului care asigura promovarea activităților proiectului și vizibilitatea finanțatorului;
 • 250 de elevi/tineri care au vizitat expoziția itinerantă și au participat la activitățile muzeale realizate în cadrul proiectului;

 Produsele proiectului cultural

 • Expoziție foto-documentară itinerantă însoțită de filmuleț
 • Baza de date
 • Digitizare 3D obiecte reprezentative
 • 1 Workshop cu tema ” Arheologia Otomană în România”
 • Mape prezentare -150 buc.
 • panouri expoziție – 25  buc.
 • 1 website proiect

Valoarea adăugată a proiectului

Originalitatea demersului nostru constă în realizarea unei cercetări moderne interdisciplinare, care să conducă la localizarea și cartarea cetăților, fortificațiilor, orașelor, satelor, cimitirelor, fântânilor otomane din Dobrogea. Pentru acest aspect nu a existat o preocupare din partea specialiștilor din domeniu, și acesta reprezintă un argument care oferă valoare adăugată proiectului nostru cultural. Încercăm să demonstrăm că utilizarea metodelor moderne de cercetare interdisciplinară sunt noninvazive și nedistructive, putând fi operate fără să altereze situl arheologic, oferind în schimb, date exacte și diverse.

Apariții media

 • https://d.facebook.com/MuzeuldeIstoriesiArheologieTulcea/photos/a.1209141259118705/4954940647872062/?type=3&source=57
 • https://www.minac.ro/proiecte.html
 • https://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-siturile-arheologice-dobrogene-disparute-vor-fi-digitizate-439702
 • https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/tulcea-culturala-siturile-arheologice-din-dobrogea-in-centrul-unui-interesant-proiect-tulcean-759741.html
 • https://www.icemtl.ro/ro/2021/09/