(Re)Mapping. Arheologia hărţilor

(Re)Mapping. Arheologia hărţilor

Proiectul cultural “(Re)Mapping. Arheologia hărților” implementat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Asociatia Pro Noviodunum și Asociația Eurocentrica se derulează în perioada 19 iulie – 15 noiembrie 2020 si este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.).

Prin acest proiect se abordează noile tendințe în cercetare, utilizarea metodelor moderne interdisciplinare, care prin eficiența și acuratețea lor, oferă în investigarea arheologică instrumente alternative, nedistructive, ce permit achiziționarea unui număr mare și prețios de informații. Se face apel la sursele cartografice inedite, care printr-o cercetare aprofundată vor deveni principalele documente în studierea și aprofundare din punct de vedere istoric a unei regiuni și perioade puțin cunoscute.

În cadrul proiectului cultural, ne-am propus să realizăm o cercetare a siturilor medievale dobrogene dispărute, prin abordări alternative, utilizând metode interdisciplinare, făcându-le cunoscute specialiștilor din domeniu, dar și publicului larg. Diseminarea rezultatelor se va face sub diferite forme: prin organizarea unei expoziții itinerante foto-documentară, organizarea unui workshop cu tema ”Arheologia Otomană în Dobrogea” în cadrul căruia se vor prezenta diferite studii cu privire la cetățile, cimitirele sau siturile otomane din zone controlate în trecut de Imperiul otoman.

Activitatea intitulată ”Acces la arheologie” are ca scop principal prezentarea siturilor medievale dispărute din Dobrogea, autorităților locale, elevilor și tinerilor, pentru ca aceștia să înțeleagă importanța studierii istoriei şi a cercetării științifice realizate de specialiștii din domeniul cartografiei istorice. Prin această activitate, elevii vor descoperi că a existat încă din epoca medievală o societate multiculturală și multietnică în Dobrogea.

O componentă importantă a proiectului este realizarea unei baze de date care va conține atribute de identificare a siturilor arheologice nou descoperite.

Vor fi realizate activități de informare și publicitate cu scopul de a promova activitățile și rezultatele proiectului , dar și pentru vizibilitatea finanțatorului. Digitizarea de obiecte de patrimoniu aparținând epocii otomane în Dobrogea și alcătuirea unei baze de date cu în vederea integrării lor în platforma Europeana, dar și realizarea în viitor a unui muzeu virtual online 3D, care să integreze o perioadă istorică puțin cunoscută.

 • Beneficiar: Institutul de Cercetari Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea
 • Partener 1: Muzeul National de Istorie si Arheologie Constanța
 • Partener 2: Asociația Pro Noviodunum
 • Partener 3: Asociația Eurocentrica București

Scopul proiectului cultural:

Scopul proiectului este cercetarea și promovarea patrimoniului cultural național legat de civilizația otomană în Dobrogea prin intermediul noilor tehnologii ale informației.

Obiectiv general:

Obiectivele generale ale proiectului sunt: cercetarea, conservarea, valorificarea și accesibilizarea patrimoniului cultural al României, aflat în legătură cu civilizația otomană în Dobrogea, pe plan național și international prin aplicarea metodelor și tehnologiilor moderne, precum: cartografia, topografia, baze de date, GIS, utilizarea dronelor  pentru a descoperi situri medievale dispărute ale Dobrogei.

Obiective specifice:

 1. Îmbunătățirea activității de colectare de date și de monitorizare a patrimoniului cultural imobil.
 2. Îmbunătățirea radicală a calității dar și a cantității de informații privind patrimoniul cultural imobil.
 3. Descoperirea și diseminarea cercetării din domeniul arheologiei specialiștilor din domeniu, dar și marelui public.
 4. Susținerea abordării alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului prin experimentarea celor mai noi tehnici de cercetare în arheologie la descoperirea și cartarea cetăților, fortificațiilor, orașelor, satelor, cimitirelor, fântânilor otomane din Dobrogea și împărtășirea acestei experiențe elevilor/tinerilor care vor înțelege mai bine importanța protejării, conservării și valorificării patrimoniului cultural.
 5. Îmbunătățirea accesului și a participării elevilor/tinerilor din medii de rezidență și sociale diferite la cunoașterea patrimoniului cultural, care contribuie la dezvoltarea de audiență.
 6. Sistematizarea informației istorice și arheologice pentru artefactele digitizate în vederea creării setului de metadate necesar integrării în platforma Europeana.eu și realizarea în viitor a unui muzeu online.

Grupuri tinta si beneficiari

 • Grupurile tinta ale proiectului cultural: specialiști în domeniul arheologiei, muzeologiei,  patrimoniului cultural si istoriei, cel puțin 250 de elevi/tineri din județul Tulcea, Constanța, voluntarii Asociației Pro Noviodunum, publicul larg
 • Beneficiarii directi, indirecti al proiectului cultural: beneficiari direcți: membrii și voluntarii Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, Asociației Pro Noviodunum și Asociația Eurocentrica București; elevi din Tulcea, Constanța, București, publicul vizitator interesat de valorile istorice si de patrimoniu imobil. Beneficiari indirecți: specialiști ai domeniului din mediul național și internațional, comunitatea locala și cea virtuală.

Activitățile proiectului

 • Activitatea 1: Managementul proiectului
 • Activitatea 2: Informare și publicitatea
 • Activitatea 3: ”Cetatea din grădină”
 • Activitatea 4: Organizarea unei expoziții foto-documentare itinerante
 • Activitatea 5:  Organizarea unor activități muzeale adresate elevilor și tinerilor din județele Tulcea și Constanța cu titlul ”Acces la arheologie”.
 • Activitatea 6: Evaluarea activităților proiectului

Rezultatele proiectului

 • apariția de articole despre activitățile proiectului și despre rezultatele acestuia pe platforme media online: facebook, bloguri, twitter, agenții de presă online, ziare online care vor asigura și vizibilitatea finanțatorului;
 • organizarea conferințelor de lansare și de închidere a proiectului;
 • organizarea de expoziții itinerante;
 • organizarea activităților muzeale cu titlul ”Acces la arheologie”;
 • organizarea unui workshop cu tema ”Arheologia Otomană în România”;
 • numărul de accesări de pe web site-ul proiectului care asigura promovarea activităților proiectului și vizibilitatea finanțatorului;
 • 250 de elevi/tineri care au vizitat expoziția itinerantă și au participat la activitățile muzeale realizate în cadrul proiectului;

Produsele proiectului cultural

 • Expoziție foto-documentară itinerantă însoțită de filmuleț
 • Baza de date
 • Digitizare 3D obiecte reprezentative
 • Digitizare 3D situri arheologice
 • 1 Workshop cu tema ” Arheologia Otomană în România”
 • Mape prezentare -150 buc.
 • panouri expoziție – 25  buc.
 • 1 website proiect

Valoarea adăugată a proiectului

Originalitatea demersului nostru constă în realizarea unei cercetări moderne interdisciplinare, care să conducă la localizarea și cartarea cetăților, fortificațiilor, orașelor, satelor, cimitirelor, fântânilor otomane din Dobrogea. Pentru acest aspect nu a existat o preocupare din partea specialiștilor din domeniu, și acesta reprezintă un argument care oferă valoare adăugată proiectului nostru cultural. Încercăm să demonstrăm că utilizarea metodelor moderne de cercetare interdisciplinară sunt noninvazive și nedistructive, putând fi operate fără să altereze situl arheologic, oferind în schimb, date exacte și diverse